Orgány nadace dle nového občanského zákoníku

Vydáno: 7 minut čtení
Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Kateřina
Zemanová
JUDr.
Jan
Šafra
LL. M.
Rekodifikace soukromého práva s sebou přinesla mimo jiné i rozsáhlé změny v právní úpravě právnických osob a tedy samozřejmě také nadací a nadačních fondů. Nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „