Účetnictví nestátních neziskových organizací v otázkách a odpovědích

Vydáno: 7 minut čtení
Účetnictví nestátní neziskových organizací v otázkách a odpovědích
Ing.
Jan
Stejskal
Ph. D.
Otázka
Chtěla bych se zeptat, je každé občanské sdružení povinno vést účetnictví? (resp. účetnictví v plném rozsahu)?
Naše sdružení vzniklo v roce 2010. V tom roce byl náš obrat cca 50 tis. Kč. V letošním roce bude tato částka podobná. Jsme povinni vést účetnictví v plném rozsahu nebo jej můžeme vést v rozsahu zjednodušeném, případně jen vést daňovou evidenci?
Odpověď
Dotazy na druh účetnictví, které musí nestátní neziskové organizace vést jsou poměrně časté.