Úroky z úvěrů na financování bytových potřeb

Vydáno: 17 minut čtení

Nastal březen, který je nejen symbolem začátku jara, ale i měsícem daňových přiznání. Lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů se nezadržitelně blíží, nastává čas, kdy daňoví poplatníci hledají nejrůznější možnosti, jakým způsobem svojí konečnou daňovou povinnost snížit. Dostatek času na daňovou optimalizaci mají pouze ti, kteří udělili daňovému poradci plnou moc.

Úroky z úvěrů na financování bytových potřeb
Matěj
Nešleha
Jednou z možností, jak snížit daňovou povinnost, je využití nezdanitelných částí základu daně, které upravuje § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Mezi nezdanitelné části základu daně patří bezúplatná plnění (neboli dary), zaplacené úroky z úvěrů, spoření na penzi, příspěvky na soukromé životní pojištění a např. úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Tento příspěvek je však zaměřen pouze na zaplacené úroky z úvěrů.
 
Zaplacené úroky
Zaplacené úroky z úvěru upravuje § 15 odst. 3 a 4 ZDP. Zákon vyjmenovává úvěrové finanční nástroje, u kterých lze zaplacené úroky uznat jako nezdanitelnou část základu daně. Základ daně lze snížit o částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z následujících úvěrů.
-
Úvěr ze stavebního spoření – je upraven zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. (dále jen „zákon o stavebním spoření“), přičemž dle § 5 odst. 3 tohoto zákona může být úvěr ze stavebního spoření poskytnut stavební spořitelnou a účastníkem použit pouze na financování by