Změny v zákoně o DPH od 1.1.2015, 3. část

Vydáno: 19 minut čtení

V minulých dvou článcích k novelám zákona o DPH s účinností od 1.1.2015 jsem se postupně zabýval dvěma novelami zákona o DPH - nejprve tzv. implementační novelou (zákon č. 196/2014 Sb. ) a poté tzv. sazbovou novelou (zákon č. 262/2014 Sb. ). V tomto článku se budu zabývat třetí novelou zákona o DPH schválenou v roce 2014, a to tzv. řádnou novelou, která je obsažena v zákoně č. 360/2014 Sb.

Změny v zákoně o DPH od 1.1.2015 – 3. část
Ing.
Ladislav
Pitner
Úvodem k této novele, tzv. řádné, bych chtěl uvést, že její projednání z důvodu vrácení návrhu Senátem do Poslanecké sněmovny (s pozměňovacími návrhy) skončilo hlasováním Poslanecké sněmovny až 22.12.2014, takže v částce 143 Sbírky zákonů byla tato novela publikována dne 31.12.2014. U této novely zákona o DPH je třeba upozornit na to, že část změn má odloženu účinnost na 1.1.2016, a to buď úmyslně již od počátku zpracování a projednávání návrhu novely, toto se týká ustanovení o kontrolním hlášení, nebo na základě pozměňovacího návrhu Senátu, což je případ § 56 a 56a zákona o DPH (dodání a nájem nemovitých věcí) a také některých souvisejících ustanovení. Z těchto důvodů je komentář ke změnám obsaženým v tzv. řádné novele rozdělen podle účinnosti, tj. samostatně na změny účinné od 1.1.2015 a samostatně na změny účinné od 1.1.2016.
 
1) Změny s účinností od 1.1.2015
V části první zákona č. 360/2014 Sb. jsou prakticky obsaženy všechny změny účinné od 1.1.2015, tato část představuje vlastní změny zákona o DPH (na rozdíl od ostatních částí zákona č. 360/2014 Sb. - viz komentář na konci textu).
 
Sazba daně u stavebních a montážních prací
Po formální i obsahové stránce je důležité odstranění dosavadní duplicity v § 48 a 48a u stavebních nebo montážních prací prováděných na dokončené stavbě, po novele je úprava jednoznačná a jednodušší. Text § 48 po novele obsahuje uplatnění první snížené sazby daně (15%) u stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě jak pro bydlení, tak i u staveb pro sociální bydlení (přístavby, nástavby, rekonstrukce, opravy). Nový § 49 pak řeší uplatnění první snížené sazby daně (15%) u stavebních nebo montážních prací provedených v souvislosti s novou v