Další daňové povinnosti v insolvenčním řízení

Vydáno: 6 minut čtení

Tento článek volně navazuje na předchozí články autorky Daňové aspekty insolvenčního procesu a Další aspekty insolvenčního procesu, zveřejněné v čísle 6 a 5 časopisu Daně a právo v praxi.

Další daňové povinnosti v insolvenčním řízení
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., auditorka č. osv. 0968
 
1. Daň z přidané hodnoty
Ustanovení § 99 od základního znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a poté následující úpravy až do novely provedené zákonem č.