Nová smlouva s Dánskem

Vydáno: 16 minut čtení

Mezi Českou republikou a nedalekým severským Dánskem jsou velmi úzké všestranné a vzájemné hospodářské vztahy. V návaznosti na tuto skutečnost byla uzavřena nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která lépe odráží současné ekonomické a politické vztahy obou zemí - členských států Evropské unie. Nová Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen "smlouva s Dánskem") vstoupila v platnost dnem 17.12.2012.

Nová smlouva s Dánskem
Ing.
Pavel
Kyselák
Citovaná smlouva byla publikována ve Sbírce předpisů České republiky - Mezinárodní smlouvy až v částce 8/2013 pod číslem 14/2013 Sb. m. s. Tato smlouva se začala v České republice prakticky provádět od 1.1.2013, a to podle prvního odstavce jejího článku 27 - Vstup v platnost.
Ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma státy tak nově sjednaná smlouva nahradila původní smlouvu mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla publikována ve Sbírce zákonů č. 53/1983 Sb. a doplněná Protokolem č. 249/1993 Sb. (dále jen "původní smlouva"). Dnem 1.1.2013 však tato původní smlouva pozbyla platnost a účinnost, jak uvádí druhý odstavec článku 27 - Vstup v platnost nové smlouvy. Předchozí smlouva již neodpovídala novým politickým, hospodářským, ale zejména daňovým podmínkám. Z těchto důvodů se příslušné úřady obou zemí dohodly na její renegociaci. Sjednání nové smlouvy tak zvýší právní jistotu případných investorů z obou států.
Jak uvádí článek 3 - Všeobecné definice výraz "Dánsko" nezahrnuje Faerské ostrovy a Grónsko. Nicméně článek 26 - Teritoriální rozšíření potvrzuje případnou možnost budoucího teritoriálního rozšíření aplikace nové smlouvy na oblasti jmenovaného Grónska či Faerských ostrovů.
V následujícím textu k nové smlouvě s Dánskem si uvedeme zejména několik vybraných poznámek včetně rozdílů oproti původní smlouvě.
 
Staveniště a služby
Na rozdíl od původní smlouvy obsahuje nová smlouva v článku 5 - Stálá provozovna výraznější změny, a to zejména ve třetím odstavci, který uvádí problema