Úroky z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů a daň z příjmů

Vydáno: 17 minut čtení

Poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit řadu odpočtů od základu daně z příjmů, a to ať jde o zaměstnance, u kterého provádí zaměstnavatel roční zúčtování záloh a daně z příjmů, anebo ať jde o zaměstnance, podnikatele a další fyzické osoby, které podávají ze zákona daňové přiznání ve smyslu § 38g zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších (dále jen „ZDP“).

Úroky z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů a daň z příjmů
Ing.
Ivan
Macháček
Tyto odpočty od základu daně umožňují snížení daňové povinnosti poplatníka. K nejčastějším odpočtům od základu daně patří:
*
odpočet darů za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP,
*
odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů použitých na financování bytových potřeb ve smyslu znění § 15 odst. 3 a 4 ZDP,
*
odpočet příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, příspěvků na penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění a na doplňkové penzijní spoření (od 1. 1. 2013) za podmínek uvedených v § 15 odst. 5 ZDP,
*
odpočet příspěvků na soukromé životní pojištění podle znění § 15 odst. 6 ZDP,
*
odpočet daňové ztráty za podmínek uvedených v § 34 odst. 1 ZDP (daňovou ztrátu vzniklou při zdanění příjmů dle § 7 a 9 ZDP může uplatnit poplatník pouze do výše souhrnu dílčích základů daně dle § 7 až 10 ZDP).
 
1. Podmínky pro uplatnění odpočtu úroků
Podmínky pro uplatnění odpočtu úroků z úvěrů od základu daně z příjmů fyzických osob jsou stanoveny v