Daňové přiznání za rok 2011

Vydáno: 10 minut čtení

Pro zdaňovací období roku 2011 nedošlo k žádným změnám, které by měly za následek změny při stanovení daňové povinnosti. Tiskopis daňového přiznání včetně přílohy se oproti roku 2010 nemění. V platnosti tedy zůstávají tiskopisy vzor č. 14. Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční jsou nové (vzor č. 18). Nejedná se však o významné změny, spíše o formální úpravu pokynů k vyplnění přiznání.

Daňové přiznání za rok 2011
Mgr.
Václav
Pikal
 
1) Změny pro rok 2011
Zákon o dani silniční (dále „ZDSL“) byl novelizován zákonem č. 281/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2011, a to v souvislosti s přijetím zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Bylo zrušeno ustanovení § 16 odst. 1 ZDSL, které stanovovalo, že správa a řízení ve věcech daně a sankce za nesplnění daňových povinností se řídila zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Dále bylo zrušeno ustanovení § 17 odst. 1 ZDSL, které říkalo, že správce daně může stanovit zálohy na daň jinak než je uvedeno v § 10 ZDSL. V podstatě bylo zrušeno nadbytečné ustanovení, tuto možnost řeší komplexně daňový řád. Zákonem č. 199/2010 Sb., byly od 1. 1. 2011 provedeny změny, které reagovaly na vznik Generálního finančního ředitelství. Ze zákona byla vypuštěna poslední věta