Zákon o přeměnách po novele

Vydáno: 12 minut čtení

Dne 1. 1. 2012 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona č. 125/2008 Sb. , o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“)1. Novelizovaným zákonem se budou řídit všechny přeměny, jejichž projekt byl vypracován po dni nabytí účinnosti novely, tj. po 1. 1. 2012. Tento článek představuje alespoň některé z významných změn, které novela přinese.

Zákon o přeměnách po novele
JUDr.
Lucie
Josková,
Ph. D.
advokát v advokátní kanceláři bnt - pravda & partner, s.r.o.
 
1. Důvody pro přijetí novely
Zákon o přeměnách nabyl účinnosti teprve nedávno, dne 1. 7. 2008. Ihned po jeho přijetí však bylo zřejmé, že obsahuje řadu nedostatků, které si vyžádají jeho urychlenou a rozsáhlou novelizaci. Mezi takové nedostatky patří rozpor části jeho ustanovení s evropským právem, absence regulace některých procesů a nejednotná (a někdy i nesprávná) terminologie a chybné odkazy. Tyto nedostatky by měla novela odstranit. Dalším důvodem přijetí nové úpravy je nutnost převést do českého práva nedávné změny relevantních evropských předpisů, které se týkají fúzí a rozdělení.2 Konečně měla novela reagovat3 na kritiku Evropského soudu pro lidská práva, jež směřovala na úpravu přípustnosti napadení usnesení valné hromady o přeměně.4
 
2. Problematika přeshraničních přeměn
Stávající znění zákona o přeměnách výslovně upravuje po