Změny ve zdravotním pojištění k 1. prosinci 2011

Vydáno: 7 minut čtení

Zákonem č. 298/2001 Sb. , který v podstatě novelizoval všechny zákony zdravotního pojištění, dochází s účinností od 1. prosince 2011 mimo jiné ke zcela zásadnímu průlomu do dlouholeté praxe týkající se změny zdravotní pojišťovny. Již nebude možné změnit zdravotní pojišťovnu k 1. dni kalendářního čtvrteční při současném splnění podmínky pojištění u předcházející zdravotní pojišťovny po dobu alespoň 12 měsíců.

Změny ve zdravotním pojištění k 1. prosinci 2011
Ing.
Antonín
Daněk
 
Nově stanoven jeden termín
Pro uplatnění práva na změnu zdravotní pojišťovny platí nově následující: Podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. lze změnit zdravotní pojišťovnu k 1. lednu následujícího kalendářního roku, přičemž přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději šest měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jedn