Prodej osiva

Vydáno: 6 minut čtení

Soukromý zemědělec obdržel od dodavatele tři po sobě číselně jdoucí faktury na prodej osiva řepky olejky. Součet základů daně převyšuje 100 000 Kč. Dodání proběhlo v jeden den, dovezeno najednou, stejné DUZP. Vyfakturováno bylo se sníženou sazbou DPH, jednalo se o tři různé druhy osiva, na každý druh byla zvlášť provedena objednávka. Je to tak správné? Přikláněla bych se k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, aby u odběratele nebyl zpochybněn nárok na uplatnění odpočtu, ale v účtárně dodavatele mi řekli, že pokud se jedná o různé komodity, je toto v pořádku.

PRODEJ OSIVA
Ing.
Martin
Děrgel,
ID 17737/24.04.2017
Odpověď:
Stručně vyjádřeno - dodavatel obilovin má pravdu, ale obavy odběratele jsou také namístě. Pro první názor hovoří znění právních předpisů, jelikož se samostatně posuzuje každé jednotlivé zdanitelné plnění. Naproti tomu druhý názor by převážil v případě, že došlo k daňově účelovému rozčlenění na oddělená podlimitní plnění.
Protož