Legislativní novinky k 30. 12. 2016

Vydáno: 6 minut čtení

V době, kdy tento článek vyjde, bude již rok 2017. Starý rok uplynul jako voda, ani jsme se nenadáli. Přesně před rokem se finišovalo s kontrolním hlášením, nyní je hitem zavádění elektronické evidence tržeb. Je také stále zřetelnější, že se účetní profese mění. Z poradců a účetních se stávají spíše projektoví manažeři, kteří musí tyto a jim podobné novinky uvádět v život. Bohužel ne vždy je to jednoduché a bohužel ne vždy je to jenom o instalaci aktualizace informačního systému. Stále více je to i o tom, jak rychle do systému dostat všechna potřebná data a jak informace co nejrychleji, v požadované struktuře a pokud možno správně ze systému získat. Navíc si vedle toho stále častěji lámeme hlavu nad tím, co udělat, abychom nic neporušili a věděli jsme o tom, co jsme vědět měli a mohli. V novém roce si vám tedy dovoluji popřát pevné nervy, hodně elánu a spoustu nápadů, jak na to.

Legislativní novinky k 30. 12. 2016
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners
 
NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU
Těsně před Vánoci se na světlo světa dostal nález Ústavního soudu, který reaguje na návrh skupiny senátorů na zrušení kontrolního hlášení. Ústavní soud sice kontrolní hlášení jako takové zachoval, ale zákonodárci dal rok na to, aby v zákoně blíže vymezil alespoň okruh údajů, které musí plátce DPH sdělovat. Od 1. 1. 2018 již tedy nebude možné vycházet z příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „