Zvyšování a snižování základního kapitálu v s. r. o. a a.s., 2. část

Vydáno: 20 minut čtení

V minulém čísle (Účetnictví v praxi č. 11/2016, s. 23) jsme se zabývali první částí operací se základním kapitálem, a to jeho zvýšením. Dnes pokračujeme částí druhou, ve které se budeme zabývat snížením základního kapitálu.

Zvyšování a snižování základního kapitálu v s. r. o. a a.s.
Ing.
Ivana
Pilařová
Je zcela evidentní, že žádné následné snížení základního kapitálu nesmí směřovat ke stavu, kdy nebude naplněna minimální povinná výše základního kapitálu. Stručně si proto tyto hodnoty připomeňme.
 
MINIMÁLNÍ VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
V akciové společnosti činí minimální výše základního kapitálu částku 2 000 000 Kč, přičemž na a.s. vzniklé před 31.12.2000, jejichž základní
kapitál
nedosahuje k 1.1.2014 částku 2 000 000 Kč, se i po 31.12.2013 vztahuje přechodné ustanovení v čl. VII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb., nemusí tedy doplácet svůj nižší základní
kapitál
na částku 2 000 000 Kč.
Společnost s ručením omezeným, která se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“ (§ 777 odst. 5 ZOK), nemá stanovenu minimální výši základního kapitálu. Je stanovena pouze minimální výše vkladu jednoho společníka, a to ve výši 1 Kč (§ 142 ZOK). S. r. o. vzniklé před 1.1.2014, které podřízení se ZOK neprovedly, se řídí minimální povinnou výší základního kapitálu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník – zrušen (tj. 100 000 Kč, nebo 200 000 Kč v závislosti na datu vzniku s. r. o.).
Zvláště v případě s. r. o. lze předpokládat, že při vzniku společnosti společníci stanoví počáteční základní
kapitál
vyšší, minimálně tak vysoký, aby pokryli náklady spojené se vznikem a založením společnosti, případně náklady vzniklé do doby zahájení činnosti a získání finančních prostředků. Následně však již základní
kapitál
v s. r. o. neplní téměř žádnou faktickou funkci a je možné, pokud je to pro s. r. o. přínosné, ho snížit.
 
ZPŮSOBY SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
Ke snížení základního kapitálu v s. r. o. i a.s. je nezbytné platné rozhodnutí valné hromady, přičemž je logicky nutné respektovat minimální výši základního kapitálu. Z hlediska účetního je nutné podtrhnout, že o snížení základního kapitálu na účtu 411-Základní
kapitál
se účtuje v momentě zápisu snížené částky do obchodního rejstříku. Společnost pak naloží s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a