Legislativní novinky k 21.11.2016

Vydáno: 6 minut čtení

Blížící se konec roku je symbolem rekapitulací uplynulých měsíců. Pokud bychom měli hodnotit toto období z hlediska obsahu našich příspěvků, rozhodně se žádný měsíc nedá označit termínem „okurková sezóna“. Celý rok se nesl a stále nese ve znamení velkých legislativních novinek a změn, z nichž se převážná většina nesetkala u odborné veřejnosti zrovna s pozitivním ohlasem. Až praxe ukazuje na nedostatky, na něž zákonodárci reagují formou nových zákonů a novel. Ne jinak tomu je i v nastávajícím závěru roku. Čtenářům měsíčníku si tak dovolujeme předložit poslední letošní přehled legislativních novinek, které pro profesionální výkon odborné praxe vyžadují pozornost.

Legislativní novinky k 21.11.2016
Ing.
Lenka
Froschová,
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
 
DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
Od 1.11.2016 nabyla účinnosti novela č. 254/2016 Sb. zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Dle přechodného ustanovení k novele budou daňové povinnosti vzniklé do tohoto dne posuzovány dle ustanovení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem