Daňové změny kvůli elektronické evidenci tržeb

Vydáno: 24 minut čtení

Zažili jsme to asi všichni. Řemeslník se zeptá: „A chcete na to doklad? Pak by to ale bylo dražší“, nebo kolikrát vám už v restauraci nebo u prodejního stánku čehokoli nedali účtenku. Běžný zákazník coby konečný spotřebitel u běžných spotřebních výloh prakticky žádný „papír“ o úhradě nepotřebuje. Manželka nám stejně pivo z hospody neproplatí, příslib nějaké té ušetřené korunky je lákavý a naštvat si řemeslníka žádostí o písemné potvrzení platby může znamenat, že na nás už příště nebude mít čas. Není tedy co závidět finanční správě, která vcelku bezradně zírá a eviduje oficiálně ztrátové nebo jen minimálně ziskové podnikatele. Holt když se firmám „prokazatelně“, resp. podle dokladů, nedaří, nelze po nich chtít daně z příjmů a logicky vázne také inkaso DPH.

Daňové změny kvůli elektronické evidenci tržeb
Ing.
Martin
Děrgel
 
CO A OD KDY PODLÉHÁ EET
Od prosince by ale mělo být složitější nepřiznávat podnikatelské hotovostní příjmy, neboť je bude nutno správci daně ihned on-line ukázat již v okamžiku platby, a to díky mediálně známé elektronické evidenci tržeb („EET“). Může za to
zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“),
který se přes řadu výjimek a dočasně vyloučených oborů činností pokusí naučit české firmy „nezapomínat“ zdaňovat příjmy v hotovosti. Nás ovšem nebude zajímat ani tak tento ZoET, ale jeho doprovodný
zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
(dále jen „Novela“), který přináší související daňové změny.
Poznamenejme, že povinnost evidovat platby v hotovosti – a to nejen příjmy, ale i výdaje – stanoví již nyní nenápadné ustanovení § 97 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“): „
Daňový subjekt, který
v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti uskutečňuje platby v hotovosti, je povinen vést průběžně evidenci těchto plateb,
pokud nezaznamenává údaje o těchto platbách v jiné evidenci stanovené zákonem.
“. A z praxe mohu dosvědčit, že aktivnější finanční úřady u problémovějších poplatníků – zejména restaurací, menších krámků a trhovců – ukládali tzv.
záznamní povinnost
podrobné evidence hotovostních plateb v různě složitém členění, k čemuž jim dává oprávnění v § 97 odst. 2 až 5 DŘ.
Přeci jen ale úvodem věnujme chvilku dvěma stěžejním pojmům ZoET, které se bytostně týkají také navazujících daňových změn. Prvním je předmět evidence tržeb –
„evidovaná tržba“
(upravená formulace):
-
Evidovanou tržbou je platba splňující formální náležitosti pro evidovanou tržbu a zakládá rozhodný příjem.
-
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna:
a)
v hotovosti,
b)
bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (pozn.: jde hlavně o
platbu kreditní/debetní kartou), ...
-
Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí
příjem z „podnikání“, s výjimkou
příjmu, který:
1.
není předmětem daně z pří