Daňové změny kvůli elektronické evidenci tržeb

Vydáno: 24 minut čtení

Zažili jsme to asi všichni. Řemeslník se zeptá: „A chcete na to doklad? Pak by to ale bylo dražší“, nebo kolikrát vám už v restauraci nebo u prodejního stánku čehokoli nedali účtenku. Běžný zákazník coby konečný spotřebitel u běžných spotřebních výloh prakticky žádný „papír“ o úhradě nepotřebuje. Manželka nám stejně pivo z hospody neproplatí, příslib nějaké té ušetřené korunky je lákavý a naštvat si řemeslníka žádostí o písemné potvrzení platby může znamenat, že na nás už příště nebude mít čas. Není tedy co závidět finanční správě, která vcelku bezradně zírá a eviduje oficiálně ztrátové nebo jen minimálně ziskové podnikatele. Holt když se firmám „prokazatelně“, resp. podle dokladů, nedaří, nelze po nich chtít daně z příjmů a logicky vázne také inkaso DPH.

Daňové změny kvůli elektronické evidenci tržeb
Ing.
Martin
Děrgel
 
CO A OD KDY PODLÉHÁ EET
Od prosince by ale mělo být složitější nepřiznávat podnikatelské hotovostní příjmy, neboť je bude nutno správci daně ihned on-line ukázat již v okamžiku platby, a to díky mediálně známé elektronické evidenci tržeb („EET“). Může za to
zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“),
který se přes řadu výjimek a dočasně vyloučených oborů činností pokusí naučit české firmy „nezapomínat“ zdaňovat příjmy v hotovosti. Nás ovšem nebude zajímat ani tak tento ZoET, ale jeho doprovodný
zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
(dále jen „Novela“), který přináší související daňové změny.
Poznamenejme, že povinnost evidovat platby v hotovosti – a to nejen příjmy, ale i výdaje – stanoví již nyní nenápadné ustanovení § 97 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“): „
Daňový subjekt, který
v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti uskutečňuje platby v hotovosti, je povinen vést průběžně evidenci těchto plateb,
pokud nezaznamenává údaje o těchto platbách v jiné evidenci stanovené zákonem.
“. A z praxe mohu dosvědčit, že aktivnější finanční úřady u problémovějších poplatníků – zejména restaurací, menších krámků a trhovců – ukládali tzv.
záznamní povinnost
podrobné evidence hotovostních plateb v různě složitém členění, k čemuž jim dává oprávnění v § 97 odst. 2 až 5 DŘ.
Přeci jen ale úvodem věnujme chvilku dvěma stěžejním pojmům ZoET, které se bytostně týkají také navazujících daňových změn. Prvním je předmět evidence tržeb –
„evidovaná tržba“
(upravená formulace):
-
Evidovanou tržbou je platba splňující formální náležitosti pro evidovanou tržbu a zakládá rozhodný příjem.
-
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna:
a)
v hotovosti,
b)
bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (pozn.: jde hlavně o
platbu kreditní/debetní kartou), ...
-
Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí
příjem z „podnikání“, s výjimkou
příjmu, který:
1.
není předmětem daně z příjmů,
2.
je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
nebo
3.
podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo
4.
podléhá dani ze samostatného základu daně.
Druhým klíčovým pojmem ZoET jsou tzv.
dočasně vyloučené tržby.
Zákon o evidenci tržeb sice byl vyhlášen ve Sbírce zákonů již 13. 4. 2016, čímž nabyl platnosti, ovšem na účinnost (závaznost) čekal do 1. 12. 2016. Ani toto datum ale ještě není dnem „D“ pro spuštění EET u všech podnikatelů. § 37 ZoET totiž nastavil postupný náběh systému podle druhů podnikatelských činností. Přičemž určující je zatřídění dané činnosti do statistické
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
(www.czso.cz), podrobně na webu Finanční správy http://www.etrzby.cz/:
1.
Ihned
od 1. 12. 2016
musejí být evidovány tržby pouze ze dvou druhů podnikatelské činnosti:
-
NACE 55 – Ubytování
(např. hotely, penziony, ubytovny, kempy atd.),
-
NACE 56 – Stravování
(hlavně restaurace, hospody, kavárny, kantýny apod., podle metodiky finanční správy se nejedná o prodejny rychlého občerstvení určeného k odnesení s sebou či konzumaci na místě, např. stánkový prodej párků v rohlíku, hamburgerů, zmrzliny, popcornu v krabici, lázeňských oplatků).
2.
Od 1. 3. 2017
k výše zmíněným
přibudou následující typy velkoobchodu a maloobchodu:
-
NACE 45.1 – Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů,
-
NACE 45.3 – Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů,
-
NACE 45.4 – Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství,
-
NACE 46 – Velkoobchod, kromě motorových vozidel,
-
NACE 47 – Maloobchod, kromě motorových vozidel (včetně stánkového prodeje, prodeje na tržištích...).
3.
Od 1. 3. 2018
k výše uvedeným přibudou tyto další podnikatelské činnosti:
-
NACE 56 – Stravování a pohostinství, jde-li o tržby z dodání zboží
(tržby za hotové jídlo, které nejsou stravovací službou, jako např. zmrzlina v kornoutu, popcorn v krabici, párek v rohlíku...),
-
NACE 49.32 – Taxislužba,
-
NACE 49.10 – Železniční osobní doprava meziměstská,
-
NACE 49.41 – Silniční nákladní doprava,
-
NACE 10.7, 10.1,... – Podnikatelé ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci...),
-
NACE 86, 69.1, 75.0,... – Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři...),
-
a všechny ostatní činnosti neuvedené ad 1, 2 ani 4.
4.
A konečně až
od 1. 6. 2018
se EET rozšíří o tato
zbývající vybraná řemesla a výrobní činnosti:
-
NACE 13 – Výroba textilií,
-
NACE 14 – Výroba oděvů,
-
NACE 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků,
-
NACE 16 – Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku,
-
NACE 17 – Výroba papíru a výrobků z papíru,
-
NACE 20.4 – Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků,
-
NACE 22 – Výroba pryžových a plastových výrobků,
-
NACE 23 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků,
-
NACE 25 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení,
-
NACE 31 – Výroba nábytku,
-
NACE 32 – Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů...),
-
NACE 33 – Opravy a instalace strojů a zařízení,
-
NACE 43 – Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači...),
-
NACE 95 – Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost,
-
NACE 96 – Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky...).
 
PŘEDSTAVENÍ DAŇOVÉ NOVELY
Dále nás bude zajímat již pouze
zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb („Novela“),
který s účinností od
1. 12. 2016
(až na výjimky) mění:
-
zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), který ovlivní 4 změnové body přinášející dvě věcné novinky:
-
osvobození výher z případné účtenkové loterie,
kterou může zorganizovat stát k podpoře EET,
-
zavedení speciální slevy na dani
z příjmů podnikajících fyzických osob při zahájení evidování tržeb;
-
zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), kterého se týká 5 změnových bodů, jež se zabývají rovněž jen dvěma oblastmi:
-
tři body a jedno přechodné ustanovení řeší
povinně elektronickou formu podání na poli DPH,
tyto nabyly účinnosti
již 1. 5. 2016
a nemají přímou souvislost s EET (proto o nich bude řeč pouze stručně),
-
úkolem dalších dvou bodů je
snížit sazbu daně u stravovacích služeb ze stávajících 21 na 15 %;
-
zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů, jehož se týká jeden bod účinný již
od 1. 9. 2016:
-
nový poplatek 1 000 Kč za rozhodnutí správce daně o tom, zda je platba evidovanou tržbou podléhající EET, a může-li být evidována tzv. zjednodušeně (údaje lze zasílat do 5 dnů); blíže nekomentujeme.
 
Osvobození výher z účtenkové loterie
Hlavní slabinou EET je, že v praxi záleží na podnikateli, resp. jeho zaměstnanci, jestli příjem v hotovosti vloží do systému nebo ne. Namátkové kontroly správců daně sice jsou určitou negativní motivací, ale minimálně u stálých štamgastů může servírka/vrchní bez rizika na evidenci platby „zapomenout“. Z hlediska finančních úředníků by bylo ideální, aby firmy kontrolovali samotní uvědomělí zákazníci třeba tím, že by museli převzít doklad o zaplacení a doma z něj přepsat jedinečný identifikační kód do internetové aplikace finanční správy...
Ministerstvo financí
ale udělalo v tomto směru chytrý první krok a dostalo do ZoET zkušební mírnější variantu.
Může totiž vyhlásit účtenkovou loterii o ceny.
Lze předpokládat, že v českých podmínkách – kde jsou soutěže a loterie populární – by možností výhry motivovaní zákazníci horlivě přebírali účtenky a zasílali je na finanční úřad nebo jejich identifikační kódy zadávali do automatizovaného sytému finanční správy na internetu.
Nepřiznávat hotovostní příjmy by pak již pro podnikatele bylo velmi rizikové.
V Důvodové zprávě k návrhu ZoET se dočteme k účtenkové loterii mimo jiné i následující: „
Za účelem umožnění zapojení veřejnosti se má za vhodné zřídit zvláštní účtenkovou loterii... Podstatou loterie by byla
výhra ve slosování, do něhož by byly zařazeny osoby, které by splnily podmínku zaslání účtenky
... Účelem této úpravy je umožnit veřejnosti zkontrolovat pravost účtenek vydávaných povinnými subjekty, což zároveň zpětně poskytne co největší množství účtenek od co nejširšího vzorku povinných subjektů správci evidence a správci daně pro další analytickou práci a cílené zaměření kontrol. ... pravidelným pořádáním klesá efektivita účtenkové loterie, resp. přímé zapojení veřejnosti v této loterii, viz např. negativní zkušenosti ze Slovenska.
Účtenková loterie se obecně řídí především § 2882 nového občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“ – o losu. Kde ale najdeme pouze sdělení, že na los se přiměřeně použijí ustanovení o sázce uvedená rovněž v NOZ. Speciální právní úprava účtenkové loterie je také velmi stručná a najdeme ji v § 35 ZoET, podle kterého jí může uspořádat Ministerstvo financí – potažmo Česká republika – o věcné i peněžní ceny. Jelikož se jedná o loterii provozovanou státem, dostane se ke slovu výjimka uvedená v § 2883 NOZ, podle které se ustanovení o nevymahatelnosti pohledávek z losů nepoužijí na pohledávky z loterie provozované státem.
Prakticky jedinou podmínkou účasti v účtenkové loterii je
zaslání účtenky ve smyslu ZoET nebo pouze podmínkami loterie blíže určeného identifikačního údaje opsaného z účtenky
(což umožňuje její pořádání on-line na základě vyplnění údajů na webovém portále správce daně). Podle § 35 odst. 4 ZoET se na účtenkovou loterii nepoužije zákon upravující provozování hazardních her. Aktuálně se jedná o letitý zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, který ale od 1. 1. 2017 nahradí zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Důvodem tohoto vyčlenění jsou určité právní komplikace, které jsou účelné u hazardních her, nikoli však u „lidové“ účtenkové loterie. Například odpadá potřeba samostatného povolení k loterii, stejně jako požadavek dostatečné vzdálenosti od školských zařízení, ani není třeba řešit zakázanou tzv. spotřebitelskou loterii apod.
Čímž se dostáváme k daňové komplikaci, která byla důvodem části komentované Novely. Jelikož je účtenková loterie vyloučena z režimu regulovaných hazardních her, nelze využít stávající osvobození výher od daně z příjmů fyzických osob podle § 10 odst. 3 písm. b) ZDP. Přitom ale bylo záměrem tvůrců ZoET osvobodit tyto výhry od daně z příjmů, a to dokonce u všech účastníků účtenkové loterie – fyzických i právnických osob. Proto bylo zapotřebí prostřednictvím komentovaného doprovodného zákona vložit do ZDP
nová ustanovení osvobozující od daně ceny – peněžní i nepeněžní – z účtenkové loterie
podle zákona upravujícího evidenci tržeb. Konkrétně je v ZDP najdeme v těchto dvou nových ustanoveních: § 4 odst. 1 písm. f) bod 4 – osvobození od daně z příjmů fyzických osob, a v § 19 odst. 1 písm. zq) – osvobození od daně z příjmů právnických osob
 
Nová sleva na dani z příjmů OSVČ
Účelem zmíněné účtenková loterie je motivovat zákazníky, aby požadovali po podnikatelích účtenky, a tím je donutili k oficiálnímu přiznání realizované tržby v hotovosti – k vystavení účtenky je podle ZoET totiž nutný jedinečný číselný kód, který podnikateli on-line zašle správce daně a současně si zaznamená údaj o tržbě. Druhým avizovaným problémem nově zaváděného systému EET jsou „brblající“
drobní živnostníci, kterým zkomplikuje každodenní práci a vyžádá si od nich nemalé výdaje
zejména na pořízení vhodného pokladního zařízení a na trvalé kvalitní připojení k internetu. Naopak větších firem se tento problém příliš netýká, protože již nyní v drtivé většině v zájmu vlastní efektivní logistiky používají více či méně vyspělé pokladní systémy. Což přiznává Ministerstvo financí v Důvodové zprávě k návrhu Novely: „
Vzhledem k tomu, že zejména ti nejmenší podnikatelé (fyzické osoby) dosud pokladní zařízení k výkonu své činnosti běžně nevyužívají, vyvstanou této skupině v souvislosti s účinností zákona o evidenci tržeb nikoliv zanedbatelné vstupní náklady. ... na základě dostupných zjištění pouze nízké procento (těchto) poplatníků využívá při svém podnikání pokladnu či pokladní systém. Tato skupina tedy bude nejvíce zatížena vstupními náklady na zavedení povinnosti evidence tržeb.
Nakonec byla jako určitá
satisfakce
OSVČ zvolena
speciální jednorázová sleva na dani z příjmů fyzických osob, která by jim měla alespoň částečně kompenzovat náklady
přímo související se zavedením elektronické evidence tržeb. Byla pro ni zavedena legislativní zkratka –
sleva na evidenci tržeb
– a najdeme ji pod novým písmenem h) v § 35ba odst. 1 ZDP, kde jsou i známější slevy na dani – např. základní, na „vyživovaného“ manžela, na invaliditu. Podnikající fyzická osoba si tuto novou slevu bude moci uplatnit, pokud alespoň jednou reálně zaeviduje tržbu v témže roce, kdy jí povinnost evidence tržeb vznikla podle ZoET.
Podrobnosti k výši a uplatnění slevy na evidenci tržeb stanoví Záměrem zřejmě bylo, aby sleva byla jednoduše v paušální výši 5 000 Kč. Bohužel ale legislativci ministerstva tradičně situaci zkomplikovali podmínkou omezující shora výši této slevy, která tak není jednotná, ale záleží na individuálním dílčím základu daně ze samostatné (podnikatelské) činnosti poplatníka, jak si dále upřesníme.
§ 35bc
Sleva na evidenci tržeb
(1) Výše slevy na evidenci tržeb činí
5 000 Kč.
Sleva na dani činí
nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy
na poplatníka.
(2) Slevu na evidenci tržeb
lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu,
kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.
Sleva na dani má charakter jednorázové náhrady. Nelze ji tudíž opakovat ve více zdaňovacích obdobích. Vztahuje se jak na poplatníky, kteří již nyní podnikají a od prosince 2016 nebo později jim vznikne povinnost elektronicky evidovat tržeb, tak i na poplatníky, kteří začnou podnikat v následujících letech. Sleva na evidenci tržeb se uplatňuje v pořadí za ostatními „osobními“ slevami na dani uvedenými v § 35ba ZDP – základní sleva na poplatníka, sleva na manžela, základní či rozšířená sleva na invaliditu, sleva na držitele průkazu ZTP, sleva na studenta, sleva za umístění dítěte – avšak před daňovým zvýhodněním na vyživované dítě.
Jedinou možností uplatnění je formou slevy a tedy snížením daně,
proto nebude moci poplatník tuto slevu (nebo její část) využít v případě daňové ztráty, ani když bude vypočtená daň již plně anulována některou z dosavadních citovaných slev na dani. Lze předpokládat, že nejvíce nedorozumění a chyb bude v praxi provázet relativní limitace slevy shora.
Zástupci finanční správy tuto novou slevu rádi prezentují jako automatické další snížení daně z příjmů o paušálních 5 000 Kč, po nichž to nekriticky papouškuje většina médií; tak tomu ale v praxi často nebude. Příslovečný čertík spočívá v druhém relativním omezení výše této slevy, která se odvíjí od dílčího základu daně z „podnikatelské“ činnosti, která v českých končinách malých a drobných živnostníků nebývá nijak valná. Ukáže se, zda tyto oficiálně dlouhodobě nízké tržby v souladu s vizí a přáním finanční správy skutečně „zázračně“ narostou díky EET... Jak bylo citováno, tato sleva na dani totiž činí
nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy
na poplatníka. Jak tomu rozumět?
Příklad
Sleva na evidenci tržeb
Pan Novák provozuje řemeslnou živnost „Hostinská činnost“, a proto od prosince 2016 bude muset začít elektronicky evidovat hotovostní tržby ve smyslu § 4 až 6 ZoET za jeho stravovací služby. Za tímto účelem zakoupil tablet, licenci k počítačovému programu na správu EET a zajistil si spolehlivé připojení k internetu.
Protože poprvé zaeviduje tržbu podle ZoET již v prosinci roku 2016, bude si moci jedině a pouze za tento rok (2016) uplatnit slevu na evidenci tržeb. Výše této slevy na dani bude záležet na jeho dílčím základu daně z celé samostatné (podnikatelské) činnosti – nejen z hostinské činnosti. Předpokládejme, že náš poplatník bude mít za rok 2016 příjmy pouze z této řemeslné hostinské činnosti ve výši 1 mil. Kč, přičemž uplatňuje:
a)
jednoduše tzv. paušální výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP ve výši 80 % z příjmů, tj. 800 000 Kč,
b)
výdaje prokázané daňovou evidencí ve smyslu § 7b ZDP v úhrnné výši 900 000 Kč.
Ad a) Paušální výdaje
Poplatníkovi vyjde dílčí základ daně z jeho samostatné (podnikatelské) činnosti 200 000 Kč (1 000 000 Kč – 800 000 Kč). Z čehož vypočte 15 % = 0,15 x 200 000 Kč = 30 000 Kč, od nichž odečte základní slevu na dani na poplatníka uvedenou v § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP, která činí 24 840 Kč. Čímž obdrží kýžené druhé (relativní) omezení slevy na evidenci tržeb = 30 000 Kč – 24 840 Kč = 5 160 Kč. Tento relativní limit vyšel vyšší než absolutní limit 5 000 Kč, proto lze uplatnit pouze tento nižší absolutní limit slevy na evidenci tržeb 5 000 Kč. Takže náš provozovatel restaurace může vesele nárokovat tuto novou slevu v plné a maximální výši 5 000 Kč.
Ad b) Výdaje podle daňové evidence
U této varianty předpokládáme, že se pan Novák nespokojil s paušálními výdaji 80 % z příjmů, ale uplatňuje vyšší výdaje 900 000 Kč prokázané daňovou evidencí. Á propos obdobně by tomu bylo také například, když by dosáhl nižších příjmů z hostinské činnosti jen 500 000 Kč, takže by návazně jeho paušální výdaje 80 % činily 400 000 Kč. Tentokrát tedy poplatníkovi vyšel jeho dílčí základ daně ze samostatné
alias
podnikatelské činnosti pouze 100 000 Kč (rozdíl příjmů a výdajů v souladu s § 7 odst. 3 ZDP). Když z něj vypočte 15 %, dojde k částce = 15 000 Kč, od které nemůže odečíst ani celou základní slevu na dani 24 840 Kč (
relevantní
je pouze kladný výsledek rozdílu). Takže hledaný druhý (relativní) limit slevy na evidenci tržeb je = 0 Kč. Tento relativní limit vyšel nižší než absolutní limit 5 000 Kč, proto je určující nižší relativní limit slevy na evidenci tržeb 0 Kč.
 
Povinně elektronická podání v DPH
Do legislativně otevřeného ZDPH kvůli úpravám souvisejícím s EET se finanční správa neubránila pokušení dostat do něj také něco navíc, co jí už delší čas trápilo z procesního hlediska. Konkrétně takto bez vazby na ZoET došlo k přepsání § 101a, který řeší povinně elektronickou formu převážné většiny podání na poli DPH – daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení a jejich příloh. Zdánlivě jde pouze o „kosmetické“ úpravy mající za cíl zpřehlednění a koncentrování prozatím různě po ZDPH roztříštěné právní úpravy na jedno místo. My si ale stručně všimneme nenápadné, ale o to záludnější a pro běžnou praxi docela významné věcné novinky, kterou přináší již od 1. 5. 2016 nové ustanovení § 101a odst. 4 ZDPH:
„Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné.“
Je asi vhodné uvést, že elektronická forma podání je sice komfortní a administrativně výhodná pro správce daně i pro daňové subjekty, ale technicky je to s ní složitější než s papírovým tiskopisem. Jde o to, že holá e-data jsou pouze nuly a jedničky – jiná „písmena“ totiž klasické počítače neznají. Proto je nutné, aby se odesílatel a příjemce dohodli, jestli bude např. každých osm znaků vyjadřovat písmena abecedy, body obrázků nebo tóny zvuku apod. Technicky přesně vyjádřeno musí být dohodnut jednotný formát a struktura, jinak nemůže příjemce vůbec data odesílatele správně přečíst, měl by jen hromadu 0 a 1, s nimiž by si nevěděl rady.
Přičemž pro daňová e-podání stanovil
Pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-24
(viz web Finanční správy)
formát XML a strukturu XSD
– čemuž naštěstí musí rozumět pouze tvůrci účetně daňových programů – na nichž musí správce daně trvat, jinak přijatá data nemůže zpracovat automatizovaným způsobem.
A jsme u jádra problému. Zatímco do konce dubna 2016 byl
chybný formát nebo struktura
datové zprávy pouhou vadou podání, kterou bylo možno na výzvu správce daně opravit při zachování původního dne podání, tak od května 2016 se již jedná o
důvod právní neúčinnosti podání
(jako by nikdy nebylo podáno).
A neúčinné je nově i případné listinné podání, které mělo být učiněno elektronicky.
Takže místo pokuty za nesprávnou formu podání v automatické výši 2 000 Kč – přičemž ale podání bylo považováno za platné – nově daňovému subjektu hrozí za neúčinné (neexistující) podání vyšší pokuta za opožděné tvrzení daně.
Zdánlivě jde o pouhé procesní drobnosti, které jsou pod rozlišovací úrovní většiny plátců, ovšem
rozdíl mezi podáním „pouze“ vadným a neúčinným je zcela zásadní.
Z právního hlediska je stav po takovémto neúčinném podání takový, že „pokus“ plátce o podání – například daňového přiznání k DPH – nevyšel, a co hůř, nebude na to správcem daně ani upozorněn. Správce daně proto podání vůbec nebude zkoumat co do procesních náležitostí ani věcného obsahu, a stále čeká na první platné a účinné podání daňového přiznání nebohého plátce.
Na internetových stránkách sice Finanční správa tvrdí, že i v těchto případech bude domnělé podatele neformálně informovat o neúčinnosti jejich podání, ovšem jak dlouho jí tato dobrovolná iniciativa vydrží a zda se této nápomoci dostane každému práva nedbalému plátci, není jisté. Pokud neúčinnost prvého pokusu o podání přiznání odhalí samotný plátce nebo na upozornění či výzvu správce daně a podá jej znova řádně elektronickou formou, pak zpravidla půjde o opožděné daňové přiznání po zákonné lhůtě. Za což plátce čeká pokuta za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanovené daně (nebo odpočtu daně) za dny prodlení podle § 250 DŘ.
 
Snížení DPH u stravovacích služeb
Je jasné, že hlavním úkolem ZoET je snaha o daňové zviditelnění a návazně i zdanění plateb v hotovosti za zboží a služby. Je ale otázkou, zda související velké administrativní a technické komplikace v praxi firem spíše nepodpoří tzv. práce bez faktury – a tedy ani nezdaněné – nebo jestli naštvaní živnostníci raději nepověsí oficiálně řemeslo na hřebík a nevrátí se do doby socialistických melouchů...
Podle odhadu Ministerstva financí je nejvyšší relativní výskyt nepřiznaných tržeb v oblasti pohostinství a restauračních služeb. Přičemž byla obava, zda tyto firmy nezareagují na zavedení evidence tržeb zvýšením cen, což by nechtěně zatížilo spotřebitele, případně propouštěním a uzavíráním provozoven. Proto byl speciálně těmto podnikatelům spolu s „bičem“ (evidence tržeb) předhozen i „cukr“ ve formě snížení DPH ze současných 21 % na 15 %, a to u všech služeb restaurací a pohostinství, s výjimkou prodeje alkoholických nápojů a cigaret. Díky tomu mohou dotčení plátci DPH prakticky zachovat své stávající ceny stravovacích služeb, přičemž jejich zákazníci z řad neplátců DPH ani nepostřehnou, že díky přeřazení do nižší sazby daně provozovatel na úkor státu vydělá o rozdílových 6 % více, které mu mohou posloužit jako vnitřní zdroj financování výloh spojených s EET.
Ohledně zmíněného segmentu ekonomiky
jsou dosud v první snížené sazbě 15 % ubytovací služby;
případně včetně snídaní ubytovaných hostů, které jsou považovány za tzv. vedlejší plnění. A samozřejmě zde najdeme také prodej potravin v režimu „dodání zboží“ a dalšího zboží podle Přílohy č. 3 k ZDPH. Od prosince 2016 nově v Seznamu
služeb podléhajících první snížené sazbě daně 15 %
(Příloha č. 2 k ZDPH) přibudou:
„56
Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako
stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo
pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů
uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208
nebo tabákových výrobků
uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24."
Číselné označení – 56 – je kód statistické Klasifikace produkce CZ-CPA, do něhož jsou zatříděny právě stravovací služby. A jelikož nově přibyl odkaz na kód nomenklatury celního sazebníku, bylo doplněno, že tímto kódem se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v jeho platném znění. Pro zájemce můžeme upřesnit, že se jedná o Přílohu I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění – dostupné na http://eur-lex.europa.eu.
Kromě alkoholu a tabákových výrobků – ty zůstávají v základní sazbě 21 % – se sazba 15 % nevztahuje ani na stravovací služby, které jsou osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet daně speciálním ustanovením:
-
§ 57 ZDPH – stravovací služby poskytované v souvislosti s výchovou a vzděláváním,
-
§ 58 ZDPH – stravovací služby v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
-
§ 59 ZDPH – stravovací služby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.