Korporace, fundace a ústavy - typy právnických osob v občanském zákoníku

Vydáno: 7 minut čtení
Korporace, fundace a ústavy - typy právnických osob v občanském zákoníku
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová,
Ph.D.,
Ministerstvo spravedlnosti
Ačkoliv to mnozí z nás pod náporem jiných právních změn nezaznamenali, občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) s sebou přinesl také nové pojmenování, respektive „škatulkování“, právnických osob. Některé z právnických, tedy umělých, osob, které právní řád za osoby prohlašuje a dává jim určitá práva a povinnosti, se musely novému právu přizpůsobit více, u některých se jedná pouze o změny kosmetické.
Základním bodem pro právnické osoby je obecná část NOZ<