Podnikatel a spotřebitel v občanském zákoníku

Vydáno: 10 minut čtení
Podnikatel a spotřebitel v občanském zákoníku
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová,
Ph.D.,
Ministerstvo spravedlnosti
Občanské právo s sebou spolu s rekodifikací přineslo celou řadu nových pojmů, institutů a pravidel. V následujícím textu se ovšem budeme věnovat termínům známým i staré právní úpravě. Ukážeme si však některé rozdíly, které se týkají zejména obsahu právních kategorií. Řeč bude o pojmech podnikatel a spotřebitel. V souvislosti s nimi si představíme koncept obchodní firmy a poukážeme na některé novinky, které se v této oblasti objevily.
První, tedy obecná, část občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. - dále jen „NOZ“) definuje základní pojmy, rozděluje pojem
fyzická
a
právnická
osoba (§ 18 NOZ: „
Osoba je fyzická, nebo právnická
.
). Zatímco fyzickou osobou je
člověk
(