Příjmy soudního znalce

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec společnosti je soudním znalcem, má přidělené IČO a za svoji činnost vystavuje vyúčtování. Prosím o shrnutí této problematiky - potvrzení či vyvrácení faktu, že se jedná o příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů a že se činnost soudního znalce považuje za samostatnou výdělečnou činnost. Dostáváme totiž rozdílné informace, zda se jedná či nejedná o samostatnou výdělečnou činnost. OSSZ tvrdí, že se o ni nejedná, přičemž na stránkách ČSSZ je jednoznačně uvedeno, že činnost znalců, tlumočníků atd. se vždy považuje za výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů.

Příjmy soudního znalce
Ing.
Tereza
Köppelová,
dotaz 15029/07.10.15
ODPOVĚĎ:
V souladu s § 9 odst. 3 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se výkonem samostatné výdělečné činnosti rozumí výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů, pokud se příjmy dosažené výkonem této činnosti považují podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), za příjmy ze samostatné činnosti. Za výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění se vždy považuje činnost znalců.
Příjmy soudních znalců, pokud se nejedná o příjmy obdržené v rámci pracovněprávního vztahu, se zdaňují jako příjmy ze samostatné činnosti. Jedná se o příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP z jiného podnikání neuvedeného v § 7 odst. 1 písm. a) a b) ZDP, neboť jde o příjmy z podnikání podle zvláštních právních předpisů (v tomto případě podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů). Toto potvrzuje rovněž důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.