Uznání dluhu

Vydáno: 8 minut čtení

Zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“), upravuje kategorie zajištění a utvrzení dluhu. V minulých číslech časopisu (Účetnictví v praxi č. 9/2016, s. 35) již byly tyto kategorie popsány, pozornost byla věnována zejména smluvní pokutě, jakožto v závazkových právních vztazích velmi užitečnému institutu. Uznání dluhu za smluvní pokutou v četnosti užití nijak nezaostává. I u něj je třeba dát si pozor na některé zákonné požadavky, jinak hrozí, že místo platného uznání dluhu bude mít věřitel v rukou jen cár papíru, který mu pro dobytí pohledávky nijak nepomůže.

Uznání dluhu
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová,
Ph. D.
Ministerstvo spravedlnosti
Uznání dluhu upravuje NOZ v ustanoveních § 2053 a 2054, ovšem s tímto institutem se počítá i na jiných místech zákoníku, zejména v souvislosti s promlčením, které patří do první, tedy obecné části. Stará právní úprava znala uznání dluhu ve dvou právních podobách - jednak v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - zrušen, kde bylo upraveno v