Výše zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2016

Vydáno: 8 minut čtení

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jako jediná ze skupin plátců pojistného ve zdravotním pojištění, platí pojistné formou záloh a případného doplatku pojistného.

Výše zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2016
Ing.
Antonín
Daněk
Výši měsíčně placených záloh na pojistné přímo ovlivňují především tyto skutečnosti:
-
charakter samostatné výdělečné činnosti, kdy je tato činnost buď hlavním, nebo vedlejším zdrojem příjmů,
-
pojištěnec nemusí jako OSVČ dodržet minimální vyměřovací základ, a tudíž se na něho nevztahuje povinnost placení (alespoň minimálních) záloh, takže může v roce 2016 platit buď zálohy nižší než 1 823 Kč, nebo nemusí platit žádné zálohy.
Pokud je totiž pro OSVČ samostatná výdělečná činnost hlavním (resp. jediným) zdrojem jejích příjmů, je její povinností platit zálohy na pojistné, a to od ledna 2016 nejméně v čás