Legislativní novinky k 18. 1. 2016

Vydáno: 6 minut čtení

S novým vydáním měsíčníku se nabízí další přehled aktualit, které by neměly uniknout pozornosti v naší odborné praxi. Vývoj v úpravě některých oblastí doznává změn, jejichž sledování vyžaduje značnou časovou náročnost. Například nástroj v boji proti daňovým únikům - kontrolní hlášení - se na poli českých daňových předpisů nestačil ještě pořádně zaběhnout, nicméně vláda už v průběhu ledna 2016 stačila schválit novelu, která upravuje některé vybrané oblasti tohoto nástroje. Bližší informace k navrhovaným změnám, ale také další novinky v daňové, účetní a mzdové oblasti jsou obsahem následujícího příspěvku.

Legislativní novinky k 18. 1. 2016
Ing.
Lenka
Froschová
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
 
NOVINKY V OBLASTI KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ
Dne 13. ledna 2015 schválila vláda návrh Ministerstva financí týkající se změn v úpravě kontrolního hlášení (dále jen „KH“). Předpokládaná účinnost novely je sice stanovena na 1. červen 2016, navrhované úpravy by se však měly vztahovat také na situace, které nastanou před tímto dnem. M