Odraz novely zákona o účetnictví ve vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Vydáno: 8 minut čtení

Se změnami, které přináší novela zákona o účetnictví , se dnes již běžně setkáváme v řadě odborných časopisů i na internetu. O poznání méně se ale již hovoří o novelách prováděcích vyhlášek. Proto jsme jako téma tohoto příspěvku zvolili právě novelu vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „VPU“).

Odraz novely zákona o účetnictví ve vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Radim
Botek
Ladislav
Čížek,
auditorský tým Rödl & Partner
Novela VPU reaguje na změny v zákonu, a tak samozřejmě mění řadu formulací - například doposud používaný termín „zjednodušený rozsah“ je nahrazen pojmem „zkrácený rozsah“. Jako reakce na řadu úprav prošla úpravou i struktura účetních výkazů. Popišme si ale novinky postupně.
 
NOVINKY STRUČNĚ
Jednou z novinek, kterou považujeme za vhodné zmínit, je zrušení „mimořádných“ nákladů a výnosů. Již řadu let přitom tyto položky nebylo doporučováno příliš používat. Pro účetní by se tak z tohoto pohledu nic měnit nemělo. Je ovšem třeba zdůraznit, že účetní jednotky (dále jen „ÚJ“) se problematiky samostatného vykazování mimořádných výnosů a nákladů tak docela nezbaví. V příloze v účetní závěrce totiž nově budou muset uvádět - slovy