Členský příspěvek lékárnické komoře za zaměstnance

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnavatel - lékárna s. r. o., platí za své zaměstnance (lékárníky) zákonný poplatek České lékárenské komoře. Poplatek platí přímo zaměstnavatel ze svého účtu na účet komory. Jedná se o daňový náklad zaměstnavatele? Je členský poplatek osvobozen od daně z příjmů u zaměstnance, když členství v komoře je zákonnou podmínkou pro výkon profese lékárníka podle zvláštních předpisů? Jak je to v případě, že je poplatek hrazen za společníka daného s. r. o.?

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK LÉKÁRNICKÉ KOMOŘE ZA ZAMĚSTNANCE
Josef
Rajdl
ODPOVĚĎ:
Dle