Obchodní závod v novém občanském zákoníku

Vydáno: 6 minut čtení

1) I přes poměrně značné množství článků věnující se zejména terminologickým novinkám, které s sebou rekodifikace občanského práva přinesla, je stále ještě co objevovat a představovat. V dnešním článku si představíme pojem závod, který nahradil podle autorů nového zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ “), zastaralý a vzhledem k evropskému právu neadekvátní termín podnik. Dále si ukážeme, jak se změnila definice podnikatele a jakými způsoby lze podnikat.

Obchodní závod v novém občanském zákoníku
Ing. Mgr.
Tereza
Krupová
Definici
obchodního závodu
(závodu) nalezneme v první, tedy obecné, části NOZ. Systematicky je řazen k dílu, který se věnuje úpravě věcí v právním smyslu (ustanovení § 489 a násl.). Ustanovení § 502 NOZ
obchodním závodem
rozumí
„organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zp