Pokyn GFŘ D-22

Vydáno: 5 minut čtení

Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP “ (na rozdíl například od účetních předpisů) není „prováděn“, tedy rozpracován a vysvětlován prostřednictvím prováděcích vyhlášek. V zájmu uplatňování jednotného postupu v ne vždy zcela jasných ustanoveních zákona, jsou vydávány pokyny řady D a to Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“), dříve pak, před vznikem GFŘ, Ministerstvem financí. GFŘ je autorem dlouhé řady informací, sdělení, pokynů na různá dílčí témata daně z příjmů. Jeden z pokynů je však v reálném čase vždy svým způsobem „celoplošným a širokospektrálním“, neboť se týká mnoha částí celého ZDP a při praktické aplikaci ZDP hraje nezastupitelnou úlohu neoficiální prováděcí vyhlášky. Do vydání nového pokynu D-22, čj. 5606/15/7100-10, ze dne 6.2.2015 (dále jen „pokyn D-22“), byl používán pokyn D-6, čj. 32320/11-31, který je však vydáním pokynu D-22 nahrazen.

Pokyn GFŘ D-22
Ing.
Ivana
Pilařová
Ačkoliv pokyn D-22 byl vydán až na začátku února 2014, je možné (ne povinné) ho poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2014, a samozřejmé i pro zdaňovací období roku 2015, dokud nebude opět nahrazen, či opraven.
Připomeňme si některé zásady „použití“ pokynů obecně, tedy i pokynu D-22.
 
ZÁVAZNOST POKYNU
S