Zaměstnavatelé a změny ve zdravotním pojištění k 1.1.2015 v příkladech

Vydáno: 10 minut čtení

Ve srovnání s uplynulými roky došlo u zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění k datu 1. ledna 2015 k většímu počtu změn týkajících se placení pojistného. Proberme si nyní ty nejdůležitější z nich formou příkladů.

Zaměstnavatelé a změny ve zdravotním pojištění k 1.1.2015 v příkladech
Ing.
Antonín
Daněk
 
ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY
Minimální mzda představuje ve zdravotním pojištění důležitý parametr, od kterého se odvíjí placení pojistného zaměstnavatelem právě při částkách příjmů nižších, než je aktuální výše minimální mzdy. Je-li v roce 2015 příjem zaměstnance nižší než 9 200 Kč, musí zaměstnavatel jako plátce pojistného zabezpečit odvod pojistného nejméně z minimálního vyměřovacího základu, což je právě hodnota minimální mzdy, pak je postup následující.
PŘÍKLAD
Zaměstnanec pracuje na zkrácený pracovní úvazek s příjmem 9 000 Kč.
Ještě v prosinci 2014 byl odvodem pojistného ve výši 1 215 Kč (13,5% z 9 000) zajištěn postup podle zákona. Ovšem od ledna 2015 musí zaměstnavatel provést dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu takto:
Ve vazbě na výši minimální mzdy od 1.1.2015 odvede zaměstnavatel doplatek pojistného ve výši 13,5% z částky: (9 200 - 9 000) x 0,135 = 27 Kč.
Zaměstnavatel odvede celkové pojistné ve výši 0,135 x 9 200 = 1 2