Závdavek, záloha a kvitance v novém občanském zákoníku

Vydáno: 7 minut čtení

Ve slovníčku pojmů, které přinesl nový zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ “), jsme se dotkli již celé řady věcných i terminologických novinek. V dnešním díle bude prostor věnován pojmu závdavek a jeho odlišení od zálohy. Dále si objasníme princip kvitance. Všechny tři pojmy se týkají smluv a jejich uzavírání.

Závdavek, záloha a
kvitance
v novém občanském zákoníku
Ing. Mgr.
Tereza
Krupová
1)Pojem
závdavku
(§ 1808 až 1809 NOZ) navazuje na úpravu
zálohy
(§ 1807 NOZ).
Zálohou
NOZ rozumí takové plnění, které dala jedna smluvní strana druhé ještě před uzavřením smlouvy. Více záloha nijak definována není, její podstata tak je shodná s minulou právní úpravou. Záloha je zpravidla započtena na konečnou c