Kapitálová obchodní korporace za korunu

Vydáno: 7 minut čtení
Kapitálová obchodní
korporace
za korunu
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Mezi kapitálové obchodní
korporace
řadí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Tyto společnosti jsou pod střešní pojem „kapitálové“ zařazeny proto, že mají povinnost vytvořit základní
kapitál
při svém založení. Společníci splácí peněžité a nepeněžité vklady ve lhůtě stanovení společenskou smlouvou, avšak musí dodržet zákonem stanovené podmínky: