Informace k výkladu ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb. v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

Vydáno: 2 minuty čtení
INFORMACE K VÝKLADU USTANOVENÍ § 38a ZÁKONA č. 563/1991 Sb. V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA
Sdělení k vedení jedn