Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 2/2023 ze dne 17. ledna 2023, který obsahuje sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
Vydáno: 17. 01. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 1/2023 ze dne 5. ledna 2023, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-60 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022.
Vydáno: 05. 01. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 19/2022 ze dne 29. prosince 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
Vydáno: 29. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 18/2022 ze dne 19. prosince 2022, který obsahuje dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a dále aktuální znění pokynu GFŘ-D-29.
Vydáno: 19. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 17/2022 ze dne 15. prosince 2022, který obsahuje termíny daňových povinností (daňový kalendář) v roce 2023.
Vydáno: 15. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 16/2022 ze dne 9. prosince 2022, který obsahuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů, a dále informaci Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023 včetně příloh.
Vydáno: 09. 12. 2022
1. ledna 2023 vstoupí v platnost novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro povinnost platit daň z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Součástí novely jsou i přechodná ustanovení, která stanovují podmínky zrušení registrace k platbě DPH na žádost plátce. Termín podání žádosti o zrušení registrace je podle těchto přechodných ustanovení do 8. prosince 2022.
Vydáno: 05. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 15/2022 ze dne 2. prosince 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daně.
Vydáno: 02. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 14/2022 ze dne 29. listopadu 2022, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 29. 11. 2022
Návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023, dnes schválila Poslanecká sněmovna. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové pandemie. Zákon teď míří k projednání v Senátu.
Vydáno: 25. 11. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 13/2022 ze dne 14. října 2022, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě mezi Českem a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a Seznam států nespolupracujících v daňové oblasti.
Vydáno: 14. 10. 2022
Ministerstvo financí představilo návrh zákona zavádějícího tzv. windfall tax neboli daň z neočekávaných zisků vycházející z pravidel nastavených Evropskou unií. Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1. ledna 2023 po dobu 3 let (tj. 2023–2025) pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv. Windfall tax bude fungovat jako 60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk těchto firem stanovený jako rozdíl mezi základem daně v daném roce a průměrem základů daně za poslední 4 roky (tj. 2018–2021) navýšeným o 20 %. MF si od zavedení daně slibuje výnos do státního rozpočtu ve výši cca 85 mld. Kč v roce 2023, dalších cca 15 mld. Kč mají v příštím roce přinést cenové evropské stropy pro výrobce energií dle návrhu Evropské komise.
Vydáno: 06. 10. 2022
Sněmovna dnes ve 3. čtení schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která nyní zamíří do Senátu. Návrh implementuje směrnici Rady EU o správní spolupráci v oblasti daní, tzv. směrnici DAC 7, která reaguje na dynamicky se měnící podmínky v oblasti digitálních platforem.
Vydáno: 30. 09. 2022
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na pokračování snížené spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 Kč na litr. Vláda návrh schválila a v pátek 16. září by ho měla začít projednávat Sněmovna ve zrychleném procesu legislativní nouze.
Vydáno: 14. 09. 2022