Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 3/2024 ze dne 28. února 2024, který obsahuje Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie .
Vydáno: 28. 02. 2024
Fyzická osoba (poplatník) si může od základu daně odečíst příspěvky na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče dohromady až do výše 48 000 Kč ročně.
Vydáno: 31. 01. 2024
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 2/2024 ze dne 19. ledna 2024, který obsahuje Překlad aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022.
Vydáno: 19. 01. 2024
Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Od příštího roku budou občané moci využít nové produkty v penzijním spoření, v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést účetnictví v cizích měnách.
Vydáno: 02. 01. 2024
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 19/2023 ze dne 28. prosince 2023, který obsahuje Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů.
Vydáno: 23. 12. 2023
Pro rok 2024 mohou OSVČ dobrovolně vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo mohou změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024 včetně. Příslušné oznámení lze finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu. V paušálním režimu platí OSVČ pouze měsíční paušální zálohy namísto záloh na daň z příjmů a pojistného na důchodové a zdravotní pojištění. Výše paušálních záloh ve všech třech pásmech od ledna vzroste a je proto potřeba do 20. ledna přenastavit trvalé bankovní příkazy. V současnosti paušální daň využívá přes 102 tisíc živnostníků.    
Vydáno: 22. 12. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 18/2023 ze dne 22. prosince 2023, který obsahuje informaci Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu.
Vydáno: 22. 12. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 17/2023 ze dne 21. prosince 2023, který obsahuje změny Českých účetních standardů.
Vydáno: 21. 12. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 16/2023 ze dne 18. prosince 2023, který obsahuje termíny daňových povinností (daňový kalendář) v roce 2024.
Vydáno: 18. 12. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 15/2023 ze dne 14. prosince 2023, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění. .
Vydáno: 14. 12. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 13/2023 ze dne 13. listopadu 2023, který obsahuje  .
Vydáno: 13. 11. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 12/2023 ze dne 24. října 2023, který obsahuje seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie. .
Vydáno: 24. 10. 2023