Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 9/2022 ze dne 21. června 2022, který obsahuje sdělení ke smlouvě s Čínou o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 21. 06. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 8/2022 ze dne 13. června 2022, který obsahuje sdělení ke smlouvě se Španělskem o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 13. 06. 2022
S účinnosti od 1. června do 30. září 2022 se dočasně snižuje sazba spotřební daně z benzínu a motorové nafty o 1,50 Kč na litr. Po započtení DPH by konečná cena pro řidiče na čerpacích stanicích měla klesnout až o 1,80 Kč na litr.
Vydáno: 01. 06. 2022
Senát na dnešním jednání schválil vládní balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot. Jeho součástí je především zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Vláda tímto krokem reaguje na vysoké ceny pohonných hmot v důsledku mimořádné situace vyvolané ruskou agresí proti Ukrajině. Součástí vládního balíčku jsou i daňová opatření na podporu elektromobility.
Vydáno: 18. 05. 2022
Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh následně bude schvalovat vláda.
Vydáno: 09. 05. 2022
V návrhu zákona jsou obsaženy změny zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, daňového řádu a dalších právních předpisů. Ke změnám má dojít s účinností od 1. ledna 2023, s výjimkou několika ustanovení.
Vydáno: 09. 05. 2022
Dne 13. dubna 2022 podepsal prezident republiky oběma komorami Parlamentu České republiky schválený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.
Vydáno: 29. 04. 2022
Návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023, dnes projednala a schválila vláda. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové pandemie.
Vydáno: 09. 03. 2022
Ministr financí Zbyněk Stanjura v pátek 4. března předložil vládě novelu zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny, kterou vláda projedná ve středu 9. března. Díky ní by si lidé a firmy mohli zejména odečíst dary na pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům z daní.
Vydáno: 07. 03. 2022
Ministerstvo financí zveřejňuje postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.
Vydáno: 02. 03. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 4/2022 ze dne 8. února 2022, který obsahuje přehled druhů daní, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy, a dále seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.
Vydáno: 08. 02. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 3/2022 ze dne 20. ledna 2022, který obsahuje seznam států vyměňujících zprávy podle zemí a pokyn č. GFŘ-D-53.
Vydáno: 20. 01. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 2/2022 ze dne 11. ledna 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem.
Vydáno: 11. 01. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 1/2022 ze dne 6. ledna 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021.
Vydáno: 06. 01. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 39/2021 ze dne 22. prosince 2021, který obsahuje daňový kalendář, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí a seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Vydáno: 22. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 40/2021 ze dne 22. prosince 2021, který obsahuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty, a dále informace jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022.
Vydáno: 22. 12. 2021
+ Zobrazit dalších 20