Přenechání věci k užití jinému

Vydáno: 6 minut čtení

1)V minulém díle slovníčku pojmů v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. - dále jen „NOZ“) jsme podrobně rozebírali nájem a pacht. Tento článek na předchozí text do jisté míry navazuje; jeho předmětem jsou zbylé smluvní typy, které NOZ souhrnně řadí do skupiny Přenechání věci k užití jinému (§ 2189 až 2400 NOZ ). Do této kategorie patří (kromě nájmu a pachtu) také výprosa, výpůjčka, licence, zápůjčka a úvěr. Z těchto smluvních typů lze za novinky považovat pojmy výprosa a zápůjčka. Výprosa je novinkou věcnou, zápůjčka pak novinkou spíše jen terminologickou.

Přenechání věci k užití jinému
Ing. Mgr.
Tereza
Krupová
Výprosa
(§ 2189 až 2192 NOZ) - ač se textový editor neustále snaží svým podtrháváním označit tento pojem za nesprávný - od ledna 2014 se stala výprosa svébytným smluvním typem. Podle staré právní úpravy se výprosa nijak nelišila od výpůjčky, o které bude řeč dále. Výprosa (
precarium
) je specifický typ půjčky (přenechání věci k užití jinému), kdy
není sjednána doba a účel
, za kterým má být věc využí