Nedobytné pohledávky a jejich účetní a daňové řešení v roce 2014

Vydáno: 18 minut čtení

V minulé části (Účetnictví v praxi č. 2/2014, str. 13) jsme se zaměřili na pohledávky po splatnosti z účetního pohledu a ve vztahu k tvorbě zákonných opravných položek. Dnes dokončíme problematiku tvorby zákonných opravných položek a přiblížíme si ošetření pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a odpis pohledávek z účetního i daňového pohledu.

Nedobytné pohledávky a jejich účetní a daňové řešení v roce 2014
Ing.
Ivana
Pilařová
 
3.6 Nepromlčené pohledávky po splatnosti rozdělené podle data vzniku a podle rozvahové hodnoty k datu vzniku
Podívejme se na náš seznam pohledávek po lhůtě splatnosti. Vypadly již pohledávky svým typem nevhodné pro tvorbu opravné položky, pohledávky promlčené i ty, vůči jejímž dlužníkům jsme my sami dlužníci bez provedeného zápočtu. Zbylé pohledávky budeme za účelem tvorby zákonné opravné položky dělit především podle data jejich vzniku, a to na:
a)
Pohledávky vlastní i nabyté postoupením vzniklé do konce roku 2013.
b)
Pohledávky vlastní i nabyté postoupením vzniklé počínaje 1.1.2014.
Novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“), poněkud zkomplikovala tvorbu zákonných opravných položek vzhledem k přechodným ustanovením, která nové znění § 8a ZoR použije až pro pohledávky vzniklé počínaje 1.1.2014. Opravné položky k pohledávkám v roce 2014 se budou tvořit podle následující tabulky:
 I----------------------------------------I-----------------I-----------------I I                    I  § 8c ZoR   I   § 8a ZoR  I I----------------------------------------I-----------------I-----------------I I Pohledávky vzniklé do 31. 12. 2013   I znění roku 2014 I znění roku 2013 I I----------------------------------------I-----------------I-----------------I I Pohledávky vzniklé počínaje 1. 1. 2014 I znění roku 2014 I znění roku 2014 I I----------------------------------------I-----------------I-----------------I 
 
3.6.1 Pohledávky do 30 000 Kč - „nevýznamné“, bez ohledu na datum vzniku
U těchto pohledávek není podstatný datum jejich vzniku, ani způsob tvorby opravných položek se nijak nemění proti pravidlům platným v roce 2013. Ustanovení § 8c ZoR zůstává pro rok 2014 zcela beze změny.
 
3.6.2 Pohledávky vzniklé do konce roku 2013
Pro vlastní i cizí pohledávky vzniklé do konce roku 2013 platí původní ustanovení § 8a ZoR, a to i v podmínkách roku 2014. Zopakujme si základní pravidla: