Neplacené volno ve zdravotním pojištění

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím textu si blíže rozebereme situace, kdy se pojistné na zdravotní pojištění v případě poskytnutého neplaceného volna platí a kdy se neplatí.

Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Při placení pojistného na zdravotní pojištění z pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) platí v roce 2013 tyto základní principy:
*
V zaměstnání, ve kterém bylo zaměstnanci poskytnuto po celý kalendářní měsíc pracovní volno bez náhrady příjmu, je vyměřovacím základem pro odvod pojistného minimální mzda. Pokud trvalo neplacené volno kratší dobu, připočítává se k zúčtovanému příjmu poměrná část minimální mzdy podle počtu celých kalendářních dnů trvání neplaceného volna dle § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 592/1992 Sb.").
*
V případě neplaceného volna platí jednu třetinu z takto vypočtené výše pojistného zaměstnanec, úhrada zbylých dvou třetin (zcela nebo zčásti) může být předmětem písemné smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 48/1997 Sb."). Pokud taková smlouva uzavřena není, hradí tyto dvě třetiny pojistného zaměstnavate