Maximum ve zdravotním pojištění po 1. lednu 2013

Vydáno: 8 minut čtení

Zákon č. 500/2012 Sb. , o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, přinesl spoustu změn do právní úpravy různých oblastí celého ekonomického spektra, kdy je ve zdravotním pojištění nově pojata především problematika maximálního vyměřovacího základu u zaměstnance (a zaměstnavatele) i u osoby samostatně výdělečně činné. Jaké podmínky tedy platí ve zdravotním pojištění po 1. lednu 2013 u zaměstnanců a OSVČ s nadstandardními příjmy?

Maximum ve zdravotním pojištění po 1. lednu 2013
Ing.
Antonín
Daněk
 
VÝVOJ MAXIMA VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
Institut maximálního vyměřovacího základu doznal v oblasti zdravotního pojištění podstatné změny v roce 2008. Do roku 2007 se tato problematika dotýkala pouze osob samostatně výdělečně činných, u kterých bylo toto maximum (neboli 50 % příjmů po odpočtu výdajů za rozhodné období kalendářního roku) stanoveno částkou 486 000 Kč, přičemž z této horní hranice se odvozovala i maximální výše zálohy OSVČ, která tehdy činila 5 468 Kč. Podstatná změna, účinná od 1. 1. 2008, vycházela ze skutečnosti, že:
*
Poprvé v historii českého systému veřejného zdravotního pojištění bylo maximum řešeno i u zaměstnanců (zamě