Účtující fyzická osoba, 1. část

Vydáno: 15 minut čtení

Ať už jde o hospodaření rodiny, drobného živnostníka nebo velké firmy, neobejde se prakticky bez evidence zachycující dosažené výsledky, stav a změny majetku a závazků v čase. Rozdíly ale samozřejmě budou v rozsahu a podrobnosti sledovaných údajů, jakož i ve formě a způsobu této evidence. Zatímco rodinné finance zpravidla nosíme pouze v hlavě, při malém podnikání vystačíme s jedním sešitem nebo několika tabulkami v počítači, tak u velkých firem může mít obsažnou evidenci na starosti i celý tým lidí. Jako nejkomplexnější způsob evidence hospodaření se časem vyvinulo účetnictví, jehož stěžejní část – tzv. finanční účetnictví – regulují právní předpisy, a to kvůli srovnatelnosti firem (zejména obchodovaných na burze) a proto, že slouží jako základna výpočtu daně z příjmů. Fyzických osob se v praxi povinnost účtování týká jen velmi výjimečně, ovšem nic jim nebrání zvolit tento obsažný způsob evidence dobrovolně, pak ale musejí přijmout účetní pravidla.

Účtující fyzická osoba
Ing.
Martin
Děrgel
 
KDY MUSÍ FYZICKÁ OSOBA ÚČTOVAT
V souladu s § 1 a 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), existuje obecně
pět důvodů pro vedení účetnictví fyzické osoby („FO“)
– čtyři povinné a jeden dobrovolný:
 +---------+------------------------------------------+----------------------------------+---------------------------+ | Pořadí  |         Důvod zahájení účtování          |  Od kdy začít vést účetnictví    |  Do kdy vést účetnictví   | +---------+------------------------------------------+----------------------------------+---------------------------+ |       1 | Obrat za minulý rok přes 25 mil. Kč      | Od 2. roku po překročení obratu  | Dokud obrat neklesne níže | |       2 | Zápis do obchodního rejstříku („OR“)     | Již ode dne zápisu do OR         | Do dne výmazu z OR        | |       3 | Účast ve sdružení s účetní jednotkou     | Od následujícího roku            | Do vystoupení ze sdružení | |       4 | Vedení účetnictví ukládá zvláštní zákon  | Od zahájení činnosti             | Do ukončení dané činnosti | |       5 | Dobrovolné rozhodnutí vést účetnictví    |  Od následujícího roku           | Dokud bude FO chtít       | +---------+------------------------------------------+----------------------------------+---------------------------+
Pozor na to, že s výjimkou ukončení činnosti
lze ukončit vedení účetnictví nejdříve po pěti po sobě jdoucích účetních obdobích
, ve kterých FO vedla účetnictví, ať už začala účtovat povinně nebo dobrovolně.
Nejčastějším důvodem povinného účtování FO je překročení limitního obratu za rozhodné období.
PŘÍKLAD
Účtování kvůli velkému obratu Obrat podnikající FO za rok 2011 činil:
a)
Nejvýše 25 mil. Kč:
*
Pak se vůbec nestala účetní jednotkou a nemusí začít vést účetnictví.
b)
Více než 25 mil. Kč:
*
Pak se stala účetní jednotkou od 1. 1. 2012 a musí začít vést účetnictví od 1. 1. 2013.