Jak získat peníze do společnosti aneb úvěry a půjčky trochu jinak

Vydáno: 12 minut čtení

V předchozí části příspěvku, který jsme zveřejnili v časopisu Účetnictví v praxi č. 6/2012 na str. 21, jsme si popsali nejčastější způsob řešení problému, kdy společnost potřebuje peníze a bankovní ústavy nejsou této žádosti zrovna příznivě nakloněny. Společnosti pak poskytne půjčku nebo úvěr nejčastěji společník, kterému na společnosti nakonec nejvíce záleží, případně jiný nebankovní věřitel. V dnešním volném pokračování navážeme poněkud méně tradičními způsoby získání peněžních prostředků.

Jak získat peníze do společnosti aneb úvěry a půjčky trochu jinak
Ing.
Ivana
Pilařová
Postupně probereme tyto varianty a kombinace:
*
půjčka společníka s následnou kapitalizací pohledávky,
*
půjčka od společníka s následnou povinností podílení se na ztrátě společnosti,
*
vklad tichého společníka,
*
příplatek mimo základní
kapitál
.
 
KOMBINACE PŮJČKY SPOLEČNÍKA S NÁSLEDNOU KAPITALIZACÍ POHLEDÁVKY
Pojem „kapitalizace pohledávky“ je velmi moderní a často používaný. O co se vlastně jedná a je možné to využít i v souvislosti s půjčkou či úvěrem? Ano a velmi efektivně. Jedná se o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, kdy se upisovatel zaváže vložit peněžní prostředky. Pokud valná hromada souhlasí, může upisovatel dle svého rozhodnutí a na základě písemné dohody o započtení započítat pohledávku vzniklou z titulu půjčky či úvěru společnosti na závazek splatit vklad. Upisovatelem pak může být nový, případně i stávající společník, který tak navýší svůj původní vklad.
Věřitelé, ať již jsou stávajícími společníky či nikoliv, mohou kapitalizací řešit své dlouhodobé pohledávky z titulu půjčení peněz, a to „výměnou“ za podíl v této společnosti. Dlužníci se pak touto metodou svých dlouhodobých závazků „zbaví“ a přemění je na vlastní
kapitál
. Přestože samotná kapitalizace žádné peníze do společnosti fyzicky nepřinese, je to způsob, jak proměnit cizí zdroje ve zdro