Doměření daně z příjmů na základě podvodu účetní

Vydáno: 10 minut čtení

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA, advokátka, PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář1, vedoucí Katedry finančního a daňového práva ŠKODA AUTO a.s. Vysoké školy Tento rozsudek se týkal situace doměření daně z příjmů fyzických osob na základě pomůcek. Na tom samotném by nebylo nic až tak zvláštního, nicméně velmi zajímavým je právě důvod tohoto doměrku: padělání účetnictví samotnou účetní a následná rekonstrukce účetnictví účetní firmou. O co přesně v tomto případu šlo?

Doměření daně z příjmů na základě podvodu účetní - Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2012 čj. 5 Afs 4/2011-50
JUDr. Ing.
Hana
Skalická
Ph. D., BA
advokátka, PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář1, vedoucí Katedry finančního a daňového práva ŠKODA AUTO a.s. Vysoké školy
Finanční úřad doměřil daňovému subjektu daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 1999–2001 v celkové výši 1 878 230 Kč. Jelikož v účetnictví daňového subjektu byly zjištěny závažné nedostatky, nebylo možno daň stanovit dokazováním, a proto správce daně přistoupil k vyměření daně podle pomůcek. Daňový subjekt proti dodatečným platebním výměrům podal odvolání, které ovšem vzal zpět, a dodatečné platební výměry tak nabyly právní moci. O dva dny později daňový subjekt podal žádost o obnovu řízení, neboť
„mu daň byla doměřena na základě údajů uvedených v daňových přiznáních, které neodpovídají skutečnosti, neboť vycházejí z příjmů, kterých nikdy nedosáhl.“