Daňové a účetní odpisování hmotného a nehmotného majetku, 2. část

Vydáno: 13 minut čtení

Přinášíme dokončení příspěvku z časopisu Účetnictví v praxi č. 1/2012 ze s. 30. V dnešním článku dokončíme odpisování hmotného majetku, dále se budeme věnovat odpisování nehmotného majetku a na závěr se zaměříme na účetní odpisy dlouhodobého majetku.

Daňové a účetní odpisování hmotného a nehmotného majetku
Ing.
Jiří
Vychopeň
Odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle § 31 (rovnoměrný způsob) a § 32 (zrychlený způsob) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), lze za zdaňovací období uplatnit z hmotného majetku evidovaného u poplatníka ke konci tohoto zdaňovacího období. Toto základní pravidlo ale neplatí vždy, jelikož v § 26 odst. 7 písm. b) až d) ZDP jsou vymezeny případy, kdy lze z hmotného majetku evidovaného na konci zdaňovacího období uplatnit
odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 ZDP,
např.:
z hmotného majetku nabytého v průběhu zdaňovacího období, u něhož poplatník pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem podle § 30 odst. 10 písm. a) až e) a g) až m) ZDP,
z hmotného majetku, k němuž poplatník nabyl vlastnické právo v průběhu zdaňovacího období splněním závazku, který byl zajištěn převodem práva podle § 553 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj&