Povinnost uvádět IČO

Vydáno: 2 minuty čtení

Obchodní zákoník ukládá podnikatelům povinnost uvádět své IČ na fakturách a dalších dokumentech. Žádný zákon však neukládá povinnost uvádět IČ odběratele na fakturách. Zákon o DPH vyžaduje uvedení DIČ, nikoliv však IČ. Zákon o účetnictví vyžaduje uvedení účastníků účetního případu, nespecifikuje však, zda-li je nutné uvedení IČ. Je nutné uvádět IČ odběratele na fakturách?

POVINNOST UVÁDĚT IČO
Ing.
Jiří