Cestovní náhrady na přelomu roku 2011/2012

Vydáno: 13 minut čtení

S příchodem nového roku dochází každoročně k úpravám cestovních náhrad, a to ať již poskytovaných v rámci tuzemských pracovních cest, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává vyhlášku s průměrnými cenami pohonných hmot pro nadcházející rok a rovněž (v závislosti na údajích Českého statistického úřadu) může změnit i sazby stravného při tuzemských pracovních cestách nebo sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel; anebo zahraničních pracovních cest, kdy vyhlášku se základními sazbami stravného pro nadcházející rok vydává naopak Ministerstvo financí na základě podkladů z Ministerstva zahraničí.

Cestovní náhrady na přelomu roku 2011/2012
RNDr.
Ivan
Brychta
Přelom roku 2011/2012 bude navíc výjimečný v tom směru, že po dlouhých pěti letech, kdy se základní pravidla pro poskytování cestovních náhrad téměř neměnila, dochází překvapivě k jejich změně. Připomeňme, že od roku 2007 jsou pravidla pro poskytování cestovních náhrad (náhrad cestovních výdajů) upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), který nahradil do konce roku 2006 samostatný zákon o cestovních náhradách. A doplňme, že úprava v ZP je natolik dobrá, že s výjimkou drobných změn od 1. 1. 2008 nebyla dosud potřeba cokoliv měnit. To však již nemusí platit, neboť s účinností od 1. 1. 2012 jsou připraveny poměrně zásadní změny, dané novelou připravovanou v rámci sněmovního tisku č. 411.
 
„STÁTNÍ“ A „OSTATNÍ“ ZAMĚSTNAVATELÉ
Pro pochopení základní filosofie poskytování cestovních náhrad je třeba nejprve vysvětlit princip vztahu těchto příjmů zaměstnanců k daním z příjmů ze závislé činnosti. Za tímto účelem si musíme pracovně rozdělit zaměstnavatele na tzv. státní organizace a na ostatní zaměstnavatele.
Označení
„státní organizace“
používáme coby pracovní název pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 ZP, tj. pro:
*
stát, územní samosprávný celek,
*
státní fond,
*