Metodické řízení účetnictví, 12. část. Harmonogram účetní závěrky

Vydáno: 16 minut čtení

V posledním díle věnovaném metodickému řízení účetnictví u podnikatelských subjektů se zaměříme na harmonogram účetní závěrky.

Harmonogram účetní závěrky
Ing.
Zdenka
Cardová
Při vedení účetnictví se v běžném období zaznamenávají průběžně účetní případy, které souvisí s činností firmy; na závěr běžného účetního období se zaznamenávají účetní případy, jejichž cílem je sestavení účetní závěrky.
Před sestavením účetní závěrky
(tj. sestavením výkazů finančního účetnictví včetně přílohy) je třeba účtovat o případech, které se zpravidla běžně neúčtují a které jsou specifické právě pro tuto etapu. Vzhledem k tomu, že etapy účetní uzávěrky a na ni navazující účetní závěrky zahrnují značný objem prací, je vždy vhodné zpracovat
harmonogram účetní závěrky.
Tento harmonogram by měl zahrnovat zejména:
*
konkrétní
etapy účetních prací,
*
termíny jejich zajištění
a
*
odpovědné zaměstnance
za jejich zpracování a dodržení.
Plnění tohoto harmonogramu umožňuje úplné a včasné zpracování účetní uzávěrky a závěrky.
Přehled základních etap prací při účetní uzávěrce a účetní závěrce:
1)
Inventarizace majetku a závazků, účetní analýza.
2)
Daňová analýza, jejímž cílem je výpočet daně z příjmů právnických, resp. fyzických osob.
3)
Zaúčtování splatné a odložené daňové povinnosti.
4)
Uzavírání účetních knih.
5)
Sestavení účetní závěrky.
6)
Audit účetní závěrky.
7)
Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad.