Účetní versus daňové rezervy, 1. část

Vydáno: 13 minut čtení

S podnikáním je přirozeně spjata určitá míra nejistoty a potenciálních i docela reálných rizik. Rozumný podnikatel si toho je vědom a v relativně lepších dobách si vytváří finanční i jiné rezervy pro překonání časů méně příznivých. Tak říkajíc pamatuje na „zadní kolečka“ a po osvědčeném vzoru starých hospodářů „neprojí“ a neutratí celou úrodu, ale vždy si něco ponechá stranou tzv. pro strýčka Příhodu. Tuto ekonomickou logiku převzaly i účetní a daňové systémy. Zatímco účetní cesta je tradičně volnější a méně svázaná předpisy, protože účetnictví má poskytovat věrný obraz skutečné hospodářské situace firmy, tak daňové možnosti jsou regulovány, podmíněny a omezeny, aby si daňoví poplatníci neučinili z rezerv ryze účelové daňově optimalizační nástroje.

Účetní versus daňové rezervy
Ing.
Martin
Děrgel
 
VÝZNAM REZERV
Podle § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), představují rezervy
zdroj - vytvořený na vrub nákladů
(tj. zvyšující náklady)
a čerpaný ve prospěch nákladů
(čímž je snižuje)
- určený k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů,
u nichž:
*
je znám účel,
*
je pravděpodobné, že nastanou,
*
avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou.
PŘÍKLAD
Účel rezerv Účetní jednotka důvodně předpokládá, že za čtyři roky bude muset jednorázově vynaložit určitou větší částku jako výdaj (náklad) související s její provozní činností. Například na sanaci poničených pozemků nebo z titulu odstupného a dalších výloh spojených se zeštíhlením podniku v době, kdy se dokončí právě chystaná nová provozovna vybavená plně automatickou výrobní linkou, rozsáhlá oprava střechy hospodářských budov apod.
K tomu potřebnou budoucí částku lze pro časový odstup a řadu neznámých vlivů pochopitelně jen obtížně a nepřesně odhadnout, nicméně odborným odhadem se předběžně počítá s částkou cca 600 000 Kč. Pokud by firma žádnou rezervu netvořila, zatížila by 600 000 Kč náklady za čtyři roky jednorázově. Když ale bude rezervu na 100 % očekávaných nákladů tvořit, budou náklady zatíženy rovnoměrně.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=1224.jpg
Rezerva snížila jednorázovou zátěž očekávaných nákladů jejich rozprostřením do více účetních období.