Aktuální daňové změny na přelomu roku 2010/2011

Vydáno: 11 minut čtení

Tento příspěvek upozorňuje na hlavní změny v daních a účetnictví pro rok 2011 v podobě známé na konci roku 2010, tedy např. na odložení účinnosti novely DPH na 1. 4. 2011, na novelu daňového řádu a některých dalších daňových předpisů od 1. 2. resp. 1. 3. 2011, na nový tiskopis přiznání k DPH (již pro prvé období roku 2011) a další změny.

Aktuální daňové změny na přelomu roku 2010/2011
Ing.
Pavel
Běhounek
Zásadní novinkou roku 2011 je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), který nahrazuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“), uplatňovaný od roku 1993. Příslušná úprava je obsažena jednak ve vlastním daňovém řádu, jednak v příslušných hmotněprávních daňových předpisech [např. v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)]. Poslanecká sněmovna schválila v prosinci drobnou novelu daňového řádu, kterou však bude Senát projednávat až v roce 2011 (pravděpodobně v lednu) a její účinnost se očekává až od 1. 2. 2011 popř. od 1. 3. 2011. Novinky procesního charakteru bude nutné zohlednit již na začátku roku 2011 např. při podávání vyúčtování zálohové daně ze závislé činnosti za rok 2010 (podle speciální úpravy vložené od 1. 1. 2011 do ZDP ve lhůtě do konce února 2011, resp. do 21. 3. 2011 v případě elektronického podání) či vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou (podle obecné úpravy v daňovém řádu do 2. 5. 2011).
Prvý praktický problém, který přinesl daňový řád, je otázka
zaokrouhlování daně z příjmů vybírané srážkou