Novela zákona o spotřebních daních v zemědělské praxi

Vydáno: 12 minut čtení

První říjnový den vešel v účinnost zákon č. 201/2014 Sb. , kterým se mění zákon o spotřebních daních , ve znění pozdějších předpisů, a to část, která opětovně zavádí vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v zemědělské prvovýrobě. Dále tento zákon stanovuje nové sazby daně na tabákové výrobky a upravuje nakládání s tabákovými nálepkami v souvislosti se změnami sazeb u těchto výrobků. Účinnost ustanovení, která se vztahují k tabákovým nálepkám, je zákonem stanovena k 1. prosinci 2014.

Novela zákona o spotřebních daních v zemědělské praxi
Ing.
Bohumila
Kotenová
Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v zemědělské prvovýrobě je jedno z daňových zvýhodnění v oblasti minerálních olejů, které mohou osoby nárokovat, pokud splní zákonem stanovené podmínky. Nejedná se o nové daňové zvýhodnění, jak již bylo v úvodu zmíněno, ale jde o
znovuzavedení tohoto daňového zvýhodnění,
které bylo v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), od prvopočátku až do 31. prosince 2013. Předchozí úprava tohoto daňového zvýhodnění byla v zákoně popsána v § 57 a od roku 2004 do konce roku 2013 prošla několika úpravami.
 
Historie vracení daně z minerálních olejů
Primárně byla tato úprava převzata z předchozího zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, a byla zakotvena do zvláštní části zákona oddíl I daň - z minerálních olejů, konkrétně do § 57 jako jedno z daňových zvýhodnění, které může členský stát poskytovat daňovým subjektům v souladu s čl. 15 odst. 3 Směrnice 2003/96/ES. Ve směrnici je toto daňové zvýhodnění definován