Legislativní novinky v říjnu 2014

Vydáno: 6 minut čtení

Nebývale teplý říjen upekl v parlamentní kuchyni pestrou tabuli daňových „dobrot“. Lze předpokládat, že na rozdíl od zákona o dětských skupinách a služebního zákona , nebudou vetovány, takže nabydou účinnosti 1.1.2015 - ovšem s řadou přechodných ustanovení hasících potíže roku 2014. Také proběhly obecní volby, kde se tradičně volí zejména osobnosti a nikoli politické strany. A málem bych zapomněl - ostatně jako většina voličů - na obměnu třetiny Senátu. Ano tento úřad skutečně ještě existuje.

Legislativní novinky v říjnu 2014
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Sdělení MPSV č. 214/2014 Sb., vyhlášení redukčních hranic nemocenského pojištění pro rok 2015:
-
Redukční hranice jsou
stěžejní pro výpočet dávek poskytovaných z nemocenského pojištění,
jelikož omezují (redukují) denní vyměřovací základ, z něhož se dávky stanovují. Do 1. redukční hranice 888 Kč se z