Paušální výdaje u soukromého zemědělce

Vydáno: 7 minut čtení

Paušální výdaje u soukromého zemědělce
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Ing.
Martin
Děrgel
Jsem soukromý zemědělec a za rok 2012 bych chtěl uplatnit výdaje paušálem. Lze k následujícím plněním uplatnit 80% paušál?
1.
přijaté provozní
dotace
od SZIF na půdu (i když půda není v obchodním majetku, ale obdělávám ji a prodej plodin zdaňuji podle § 7 zákona o daních z příjmů),
2.
provád&