Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění v roce 2012

Vydáno: 10 minut čtení

Pokud se občan - pojištěnec rozhodne začít v roce 2012 podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), musí respektovat podmínky platné ve zdravotním pojištění, kdy podstatnou roli hraje skutečnost, zda je samostatná výdělečná činnost hlavním nebo vedlejším zdrojem jeho příjmů.

Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění v roce 2012
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zahájení samostatné výdělečné činnosti – hlavní zdroj příjmů
Pojištěnec, který se rozhodl podnikat, musí splnit především oznamovací povinnost. To znamená, že
do osmi dnů od zahájení této samostatné výdělečné činnosti je povinen přihlásit se
u příslušné zdravotní pojišťovny, kde samozřejmě musí být pojištěn z titulu všech svých činností. Jednoduše řečeno, pokud je občan pojištěn např. u VZP ČR, je u této zdravotní pojišťovny pojištěn jak z titulu zaměstnání, tak v případě samostatné výdělečné činnosti. S účinností od 1. 8. 2006 lze u osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění splnit tuto povinnost i prostřednictvím Centrálního registračního místa obecního živnostenského úřadu, a to vyplněním tiskopisu nazvaného Jednotný registrační formulář. Upozorňuji, že i v případě souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností, která je vedlejším zdrojem příjmů, musí pojištěnec oznámit zdravotní pojišťovně zahájení své samostatné výdělečné činnosti.