OSVČ zaměstnavatelem a zdravotní pojištění v roce 2011

Vydáno: 7 minut čtení

Pokud se osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) rozhodne zaměstnávat zaměstnance, musí si uvědomit, že bude plnit zákonné povinnosti ve zdravotním pojištění jednak jako podnikatel - fyzická osoba, jednak jako zaměstnavatel. Vycházím ze situace, kdy OSVČ podnikala již před rokem 2011 a v letošním roce se stala zaměstnavatelem.

OSVČ zaměstnavatelem a zdravotní pojištění v roce 2011
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zahájení činnosti
Rozhodne-li se OSVČ zaměstnávat zaměstnance, je povinna sdělit v zákonné osmidenní lhůtě zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnce zaměstnává, obchodní název, právní formu, sídlo, identifikační číslo organizace a číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platby pojistného. Jelikož je zaměstnavatelem fyzická osoba, doplňuje též jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Pro tento účel vyplní zaměstnavatel u zdravotní pojišťovny formulář „Přihláška a evidenční list zaměstnavatele“.
 
Další zákonné povinnosti
V praxi stále