Zdravotní pojištění po 1. lednu 2011

Vydáno: 7 minut čtení

Pro placení pojistného (resp. záloh na pojistné osobami samostatně výdělečně činnými [dále jen „OSVČ“]) a stanovení maximálního vyměřovacího základu v roce 2011 je ve zdravotním pojištění důležité Nařízení vlády č. 283/2010 Sb. , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu (ze dne 29. 9. 2010). Z těchto údajů se následně vypočítává průměrná mzda pro rok 2011, bezprostředně ovlivňující placení pojistného zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými.

Zdravotní pojištění po 1. lednu 2011
Ing.
Antonín
Daněk
 
Minimální výše zálohy OSVČ
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 činí 24 091 Kč.
Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu představuje hodnotu 1,0269. Součinem těchto dvou částek dostaneme po zaokrouhlení průměrnou mzdu pro rok 2011 ve výši 24 740 Kč.
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ
pro rok 2011 je tímto určen sazbou 50 % z částky 24 740 Kč, tj.
12 370 Kč.
Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2011
se vypočte jako 13,5 % z částky 12 370 Kč a zvyšuje se tak od ledna 2011 z dosavadních 1 601 Kč na
1 670 Kč.
Posledním dnem splatnosti n