Změny v AML oblasti

Vydáno: 21 minut čtení

V rámci oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v roce 2021 nabývají účinnosti tři relevantní zákony, konkrétně zákon č. 527/2020 Sb. (transpoziční novela), zákon č. 49/2020 Sb. (zákon o bank ID) a zákon č. 37/2021 Sb. , o evidenci skutečných majitelů. Tyto zákony přináší celou řadu změn, které se dotýkají povinných osob a které budou muset tyto osoby v rámci svých činností reflektovat. Tento článek se pak týká základních institutů zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, resp. změn, které v souvislosti s výše uvedenými novelami tyto instituty doznaly.

Změny v AML oblasti
Mgr.
Ondřej
Poupě,
Ministerstvo financí, oddělení Obecná daňová
legislativa
 
1. Povinné osoby
Základní vymezení povinných osob, tj. osob, které mají plnit povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), doznalo zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „transpoziční novela“), řadu změn. Mimo změny spíše legislativně technického charakteru pak jsou hodny pozornosti změny vymezení stávajících povinných osob. Konkrétně se jedná o vymezení „ekonomicko poradenských“ činností, činnosti právních profesí a oblasti svěřenských fondů.
Prvním vymezením, ojediněle zřejmě restriktivnějšího charakteru, je
provazba činnosti účetních na konkrétní živnost vázanou, kterou je činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence
. V případě tohoto oboru živnosti vázané je pak třeba poukázat na připravovanou změnu jejího obsahu, která je uvedena v návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, který je v době přípravy tohoto článku předložen vládě.1)
V případě právnických profesí, konkrétně činnosti advokátů a notářů, pak dochází k explicitnímu
rozšíření jejich činností zakládajících
status
povinné osoby
o činnosti související se zakládáním a správou svěřenských fondů.2) Implicitně pak dochází k rozšíření i o oblast poskytován&iac